KAS MES

Advokatų profesinė bendrija „Dabkevičius ir Baltrušaitis” - tai ilgametę patirtį turinčių profesionalių teisininkų komanda orientuota į klientų poreikius bei į išskirtinių ir aukščiausios teisinės kvalifikacijos reikalaujančių teisinių paslaugų teikimą. Mūsų komanda visą savo patirtį, žinias bei energiją skiria vieninteliam tikslui – mūsų kliento interesams apginti ir didžiausiam įmanomam rezultatui pasiekti. daugiau...

  Mūsų komandos nariai pasižymi reiklumu sau ir savo profesinei kompetencijai, todėl siekdami surasti optimaliai klientų poreikius atitinkančius sprendimus, savo kvalifikaciją nuolat kelia specializuotuose seminaruose, analizuoja tarptautinę praktiką, seka rinkos ir verslo dinamiką. Mūsų komandos glaudus bendradarbiavimas su kitais savo srities profesionalais – antstoliais, notarais, bankroto administratoriais, statybų ekspertais, finansų ir mokesčių ekspertais ir kt. – užtikrina kompleksišką ir visapusišką problemos sprendimą. Mūsų darbo principai – tai atsakingas požiūris į klientą, patikėtos informacijos privatumas, profesinė etika, kokybiškumas, operatyvumas ir profesionalumas.

  MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

  •  Konsultavimas bei derybų organizavimas
  •  Procesinių dokumentų, sutarčių, kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas
  •  Atstovavimas civilinėse bylose
  •  Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose
  •  Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose
  •  Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

VEIKLOS SRITYS

Paveldėjimo teisė

  Paveldėjimo teisė

  Teikiame teisines konsultacijas visais paveldėjimo klausimais: palikimo priėmimas (termino palikimui priimti atnaujinimas, palikimo priėmimas faktiškai valdant palikėjo turtą), palikimo priėmimas nepilnamečio, neveiksnaus asmens vardu, įpėdinių atsakomybė, privalomoji palikimo dalis, testamento nuginčijimas, testamentinė išskirtinė. Teisininkai parengia procesinius dokumentus, atstovauja Klientus teisme, notarų biuruose, antstolių kontorose.

Baudžiamoji teisė

  Baudžiamoji teisė

  Giname klientus visose baudžiamojo proceso stadijose. Paslaugos šioje srityje apima įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą, atstovavimą nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams, susitarimų dėl žalos atlyginimo, taip pat susitarimų dėl susitaikymo, kitų dokumentų parengimą. Gynyba ir atstovavimas apima paslaugų teikimą tiek teisme, tiek policijos ir kitose institucijose. Baudžiamosiose bylose atstovaujame ir juridinius asmenis.

Administracinė teisė

  Administracinė teisė

  Atstovaujame administracinėse procedūrose, skundžiant institucijų veiksmus, ruošiame dokumentus ir atstovaujame administracinėse bylose, rengiame dokumentus susijusius su teritorijų planavimu, statybų klausimais, įvairių licencijų ir leidimų gavimu, ruošiame prašymus dėl priešlaikinio vairuotojų pažymėjimo grąžinimo, atstovaujame asmenis administracinės teisės pažeidimo bylose.

Bankrotas ir restruktūrizavimas

  Bankrotas ir restruktūrizavimas

  Bendrijos teisininkai teikia visapusiškas, su fizinių asmenų bei įmonių bankrotu bei restruktūrizavimu susijusias teisines paslaugas: rengia pareiškimus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, gina skolininko, kreditorių ir trečiųjų asmenų interesus kreditorių susirinkimuose bei teisme. Konsultuojame įmonių administratorius teisiniais įmonių bankroto ar restruktūrizavimo procese kylančiais klausimais, atliekame įmonės sudarytų sandorių teisinį patikrinimą, rengiame procesinius dokumentus dėl bankrutuojančios įmonės sudarytų sandorių nuginčijimo ir atstovaujame teisme.

Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

  Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

  Mūsų teisininkai pataria klientams nekilnojamojo turto vystymo, nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo, nuomos, panaudos, hipotekos, daiktinių teisių suvaržymo, nekilnojamojo turto paskirties keitimo klausimais. Konsultuoja pastatų (statinių) statybos klausimais, dėl reikalavimų, susijusių su statybos ir projektavimo sutartimis; su statybomis susijusiais mokėjimų klausimais. Rengia sutarčių projektus (projektavimo darbų, statinio projekto vykdymo priežiūros, statybos techninės priežiūros, rangos ir pan.), Bendrijos teisininkai yra įgiję vertingos patirties, visų instancijų teismuose atstovaudami tiek rangovo, tiek subrangovo, tiek užsakovo teises bei interesus.

Darbo teisė

  Darbo teisė

  Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą tiek darbuotojams: darbo sutarčių sudarymas ir jų nutraukimas, neišmokėto atlyginimo priteisimas, darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo ginčijimas, padarytos žalos išieškojimas, tiek darbdaviams: darbo sutarčių rengimas ir pagalba jas nutraukiant, materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo klausimai, konfidencialumo sutartys, materialinės atsakomybės sutartys (individualios ir kolektyvinės), darbo tvarkos taisyklės, darbo drausmės pažeidimai ir kt. Kilus darbo ginčui, bendrijos teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

Šeimos teisė

  Šeimos teisė

  Konsultuojame klientus visais šeimos teisinių santykių srityje kylančiais klausimais. Padedame klientams teisiniais – finansiniais klausimais, sudarant santuoką, patariame kaip sudaryti ir įregistruoti vedybines sutartis, susitarti dėl turto pasidalijimo, rengiame skyrybų dokumentus, atliekame skyrybų sutarčių analizę, atstovaujame klientams bylose dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių tarpusavio išlaikymo priteisimo, bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo ir kitose bylose.

Įmonių teisė

  Įmonių teisė

  Bendrijos teisininkai teikia teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), dalyvaujame įmonių dalyvių susirinkimuose, rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Rengiame įmonių valdymo organų darbo reglamentus bei įmonių darbuotojų darbo aprašymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Bendrijos teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

Draudimo teisė

  Draudimo teisė

  Mūsų teisininkai teikia teisinę pagalbą draudimo įmonėms, draudimo brokeriams bei draudėjams įvairiais draudimo teisės klausimais: teikiame teisines išvadas dėl draudimo išmokos mokėjimo/atsisakymo mokėti pagrįstumo, konsultuojame draudimo sutarčių sudarymo bei vykdymo, perdraudimo, subrogacijos, draudimo įmonių veiklos bei kitais klausimais. Atstovaujame savo klientus derybose, sprendžiant ginčus, susijusius su draudimo teisiniais santykiais. Draudimo bylose, nagrinėtose įvairių instancijų teismuose, esame gynę tiek draudiko, tiek draudėjo interesus, todėl kiekvienam savo klientui galime pasiūlyti profesionalią ir visapusišką teisinę pagalbą.

Transporto teisė

  Transporto teisė

  Bendrijos teisininkai teikia visapusišką teisinę pagalbą pervežimo, ekspedicijos bei logistikos įmonėms: ruošiame sutarčių projektus, pretenzijas (reklamacijas), konsultuojame visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiais klausimais, teikiame teisines išvadas dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir kt.

Sutarčių teisė

  Sutarčių teisė

  Bendrijos teisininkai padeda savo klientams ir juos atstovauja derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Ruošiame plataus spektro civilines sutartis (pirkimo – pardavimo, nuomos, rangos, franšizės, komiso, distribucijos, jungtinės veiklos, taikos ir kt.) bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą. atstovaujame savo klientus civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.

Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė.

  Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė.

  Teikiame klientams teisinę pagalbą sudarant įvairias finansines sutartis (paskolos, kreditinių linijų, faktoringo, lizingo, vertybinių popierių pirkimo- pardavimo ir t.t.), sutarčių ar jų projektų teisinį įvertinimą, kilus ginčams dėl sutarčių vykdymo, atsiskaitymo teisinių santykių - atstovaujame klientus tiek šalių derybose, teik ginčų sprendimo institucijose.

Mokesčių teisė

  Mokesčių teisė

  Fiziniams ir juridiniams asmenims teikiame konsultacijas mokesčių teisės ir mokesčių optimizavimo klausimais; atstovaujame santykiuose su mokesčių administratoriumi, dalyvaujame mokestiniuose patikrinimuose, rengiame ieškinius ir kitus procesinius dokumentus ginčuose su mokesčių administratoriumi.

Intelektinės nuosavybės teisė

  Intelektinės nuosavybės teisė

  Konsultuojame klientus įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais (autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, licencinės sutartys, patentai, prekių ir paslaugų ženklai, firmų vardai ir t.t.). Rengiame sutartis ir kitus dokumentus, atstovaujame klientams derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų bei autoriams ir gretutinių teisių subjektams priklausančio atlyginimo išieškojimo.

Konkurencijos teisė

  Konkurencijos teisė

  Teikiame teisines paslaugas visais konkurencijos teisės aktualiais aspektais, susijusiais su nesąžininga konkurencija, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, draudžiamais susitarimais, koncentracijos kontrole, klaidinančia reklama, konkurento gaminio ar jo pakuotės imitavimu ir t.t.

PATIKIMA KOMANDA. GERIAUSI REZULTATAI.

GINTARAS DABKEVIČIUS

Advokatas nuo 2002 m.

gintaras@alegal.lt

+370 686 99556

SIMONAS BALTRUŠAITIS

Advokatas nuo 2012 m.

simonas@alegal.lt

+370 615 15951

AGNĖ LABUTYTĖ- RAŠKEVIČĖ

Advokatė nuo 2018 m.

agne@alegal.lt

+370 612 59711

SANDRA MEZĖNAITĖ

Advokatė nuo 2018 m.

sandra@alegal.lt

+370 645 74478

INDRĖ BUTKIENĖ

Advokato padėjėja 

indre@alegal.lt

+370 616 74444

KUR MUS RASTI

SUSISIEKITE