Primename, kad pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas nemokumo procesą privalo  inicijuoti juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus (nemokumo būsena yra, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę). Juridinio asmens nemokumo būsena sukuria ne teisę, bet pareigą vadovui informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą bei tuo pačiu įtvirtina vadovo pareigą nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą.

Jeigu vadovas laiku neinicijuoja nemokumo proceso, gali tekti atlyginti žalą, kuri atsirado dėl nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat teismas turi teisę apriboti tokio asmens teisę nuo 1 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, gali atsirasti ir kitos neigiamos pasekmės.

Juridinių asmenų vadovams yra būtina žinoti šias savo pareigas, tinkamai įvertinti nemokumo procedūros reikalavimus ir galimybes, siekiant apsaugoti įmonės, jos kreditorių ir savo paties interesus.

Mūsų komanda gali Jums padėti nepasiklysti nemokumo procedūrose ir rasti geriausią unikalų tik Jums tinkantį sprendimą susiklosčiusioje situacijoje.