KAS MES

Advokatų profesinė bendrija „Dabkevičius ir Baltrušaitis” – tai ilgametę patirtį turinčių
profesionalių teisininkų komanda orientuota į klientų poreikius bei į išskirtinių ir aukščiausios teisinės
kvalifikacijos reikalaujančių teisinių paslaugų teikimą. Mūsų komanda visą savo patirtį, žinias bei energiją skiria vieninteliam tikslui – mūsų kliento interesams apginti ir didžiausiam įmanomam rezultatui pasiekti. <strong>daugiau…</strong>

  Mūsų komandos nariai pasižymi reiklumu sau ir savo profesinei kompetencijai, todėl siekdami surasti optimaliai klientų poreikius atitinkančius sprendimus, savo kvalifikaciją nuolat kelia specializuotuose seminaruose, analizuoja tarptautinę praktiką, seka rinkos ir verslo dinamiką. Mūsų komandos glaudus bendradarbiavimas su kitais savo srities profesionalais – antstoliais, notarais, bankroto administratoriais, statybų ekspertais, finansų ir mokesčių ekspertais ir kt. – užtikrina kompleksišką ir visapusišką problemos sprendimą. Mūsų darbo principai – tai atsakingas požiūris į
  klientą, patikėtos informacijos privatumas, profesinė etika, kokybiškumas, operatyvumas ir
  profesionalumas.

  MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

  •  Konsultavimas bei derybų organizavimas
  •  Procesinių dokumentų, sutarčių, kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas
  •  Atstovavimas civilinėse bylose
  •  Atstovavimas administraciniuose ginčuose ir administracinių nusižengimų bylose
  •  Gynyba ir atstovavimas baudžiamosiose bylose
  •  Atstovavimas ikiteisminėse ir kitose neteisminėse institucijose

VEIKLOS SRITYS

Paveldėjimo teisė

  Paveldėjimo teisė

  Teikiame teisines konsultacijas visais
  paveldėjimo klausimais: palikimo
  priėmimas (termino palikimui priimti
  atnaujinimas, palikimo priėmimas
  faktiškai valdant palikėjo turtą),
  palikimo priėmimas nepilnamečio,
  neveiksnaus asmens vardu, įpėdinių
  atsakomybė, privalomoji palikimo
  dalis, testamento nuginčijimas,
  testamentinė išskirtinė. Teisininkai
  parengia procesinius dokumentus,
  atstovauja Klientus teisme, notarų
  biuruose, antstolių kontorose.


Baudžiamoji teisė

  Baudžiamoji teisė

  Giname klientus visose baudžiamojo
  proceso stadijose. Paslaugos šioje srityje
  apima įtariamųjų ir kaltinamųjų gynybą,
  atstovavimą nukentėjusiesiems,
  civiliniams ieškovams, civiliniams
  atsakovams, susitarimų dėl žalos
  atlyginimo, taip pat susitarimų dėl
  susitaikymo, kitų dokumentų parengimą.
  Gynyba ir atstovavimas apima paslaugų
  teikimą tiek teisme, tiek policijos ir kitose
  institucijose. Baudžiamosiose bylose
  atstovaujame ir juridinius asmenis.


Administracinė teisė

  Administracinė teisė

  Atstovaujame administracinėse
  procedūrose, skundžiant institucijų
  veiksmus, ruošiame dokumentus ir
  atstovaujame administracinėse bylose,
  rengiame dokumentus susijusius su
  teritorijų planavimu, statybų
  klausimais, įvairių licencijų ir leidimų
  gavimu, ruošiame prašymus dėl
  priešlaikinio vairuotojų pažymėjimo
  grąžinimo, atstovaujame asmenis
  administracinės teisės pažeidimo bylose.


Bankrotas ir restruktūrizavimas

  Bankrotas ir restruktūrizavimas

  Bendrijos teisininkai teikia
  visapusiškas, su fizinių asmenų bei
  įmonių bankrotu bei
  restruktūrizavimu susijusias teisines
  paslaugas: rengia pareiškimus teismui
  dėl bankroto ar restruktūrizavimo
  bylos iškėlimo, gina skolininko,
  kreditorių ir trečiųjų asmenų
  interesus kreditorių susirinkimuose
  bei teisme. Konsultuojame įmonių
  administratorius teisiniais įmonių
  bankroto ar restruktūrizavimo
  procese kylančiais klausimais,
  atliekame įmonės sudarytų sandorių
  teisinį patikrinimą, rengiame
  procesinius dokumentus dėl
  bankrutuojančios įmonės sudarytų
  sandorių nuginčijimo ir atstovaujame teisme.


Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

  Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

  Mūsų teisininkai pataria klientams
  nekilnojamojo turto vystymo,
  nekilnojamojo turto perleidimo, įgijimo,
  nuomos, panaudos, hipotekos, daiktinių
  teisių suvaržymo, nekilnojamojo turto
  paskirties keitimo klausimais.
  Konsultuoja pastatų (statinių) statybos
  klausimais, dėl reikalavimų, susijusių su
  statybos ir projektavimo sutartimis; su
  statybomis susijusiais mokėjimų
  klausimais. Rengia sutarčių projektus
  (projektavimo darbų, statinio projekto
  vykdymo priežiūros, statybos techninės
  priežiūros, rangos ir pan.), Bendrijos
  teisininkai yra įgiję vertingos patirties,
  visų instancijų teismuose atstovaudami
  tiek rangovo, tiek subrangovo, tiek
  užsakovo teises bei interesus.


Darbo teisė

  Darbo teisė

  Galime pasiūlyti visapusišką teisinę
  pagalbą tiek darbuotojams: darbo
  sutarčių sudarymas ir jų nutraukimas,
  neišmokėto atlyginimo priteisimas,
  darbo sutarties nutraukimo pagrįstumo
  ginčijimas, padarytos žalos išieškojimas,
  tiek darbdaviams: darbo sutarčių
  rengimas ir pagalba jas nutraukiant,
  materialinės atsakomybės ir žalos
  atlyginimo klausimai, konfidencialumo
  sutartys, materialinės atsakomybės
  sutartys (individualios ir kolektyvinės),
  darbo tvarkos taisyklės, darbo
  drausmės pažeidimai ir kt. Kilus darbo
  ginčui, bendrijos teisininkai savo
  klientus atstovauja šalių derybose,
  valstybės institucijose bei visų
  instancijų teismuose.


Šeimos teisė

  Šeimos teisė

  Konsultuojame klientus visais šeimos
  teisinių santykių srityje kylančiais
  klausimais. Padedame klientams
  teisiniais – finansiniais klausimais,
  sudarant santuoką, patariame kaip
  sudaryti ir įregistruoti vedybines
  sutartis, susitarti dėl turto
  pasidalijimo, rengiame skyrybų
  dokumentus, atliekame skyrybų
  sutarčių analizę, atstovaujame
  klientams bylose dėl santuokos
  nutraukimo, sutuoktinių tarpusavio
  išlaikymo priteisimo, bendrosios
  jungtinės nuosavybės padalijimo,
  vaikų gyvenamosios vietos
  nustatymo, išlaikymo vaikams
  priteisimo ir kitose bylose.


Įmonių teisė

  Įmonių teisė

  Bendrijos teisininkai teikia teisinę
  pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje
  steigimo, registravimo, perregistravimo,
  pertvarkymo, reorganizavimo klausimais.
  Padedame teisiškai įforminti ir
  įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų)
  pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių
  sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų
  protokolus (nutarimus), dalyvaujame
  įmonių dalyvių susirinkimuose, rengiame
  įmonių kolektyvinių valdymo organų
  nutarimus bei vienasmenių valdymo
  organų įsakymus. Rengiame įmonių
  valdymo organų darbo reglamentus bei
  įmonių darbuotojų darbo aprašymus.
  Konsultuojame įmonių kolegialių bei
  vienasmenių valdymo organų teisinės
  atsakomybės klausimais. Bendrijos
  teisininkai savo klientus atstovauja šalių
  derybose, valstybės institucijose bei visų
  instancijų teismuose.


Draudimo teisė

  Draudimo teisė

  Mūsų teisininkai teikia teisinę pagalbą
  draudimo įmonėms, draudimo
  brokeriams bei draudėjams įvairiais
  draudimo teisės klausimais: teikiame
  teisines išvadas dėl draudimo išmokos
  mokėjimo/atsisakymo mokėti
  pagrįstumo, konsultuojame draudimo
  sutarčių sudarymo bei vykdymo,
  perdraudimo, subrogacijos, draudimo
  įmonių veiklos bei kitais klausimais.
  Atstovaujame savo klientus derybose,
  sprendžiant ginčus, susijusius su
  draudimo teisiniais santykiais.
  Draudimo bylose, nagrinėtose įvairių
  instancijų teismuose, esame gynę tiek
  draudiko, tiek draudėjo interesus, todėl
  kiekvienam savo klientui galime
  pasiūlyti profesionalią ir visapusišką
  teisinę pagalbą.


Transporto teisė

  Transporto teisė

  Bendrijos teisininkai teikia
  visapusišką teisinę pagalbą
  pervežimo, ekspedicijos bei logistikos
  įmonėms: ruošiame sutarčių
  projektus, pretenzijas (reklamacijas),
  konsultuojame visais su vietiniu bei
  tarptautiniu krovinių pervežimu
  susijusiais klausimais, teikiame
  teisines išvadas dėl vežėjo civilinės
  atsakomybės taikymo, atsakomybės
  paskirstymo, pervežimo dalyvių
  prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ir kt.


Sutarčių teisė

  Sutarčių teisė

  Bendrijos teisininkai padeda savo
  klientams ir juos atstovauja derybose dėl
  sutarčių sudarymo, keitimo bei
  nutraukimo. Ruošiame plataus spektro
  civilines sutartis (pirkimo – pardavimo,
  nuomos, rangos, franšizės, komiso,
  distribucijos, jungtinės veiklos, taikos ir
  kt.) bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį
  įvertinimą. atstovaujame savo klientus
  civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo
  ar netinkamo vykdymo, sutartinės
  atsakomybės taikymo bei kituose
  sutartiniuose ginčuose.


Bankų, finansų ir vertybinių<br> popierių teisė.

  Bankų, finansų ir vertybinių
  popierių teisė.

  Teikiame klientams teisinę pagalbą
  sudarant įvairias finansines sutartis
  (paskolos, kreditinių linijų, faktoringo,
  lizingo, vertybinių popierių pirkimo-
  pardavimo ir t.t.), sutarčių ar jų
  projektų teisinį įvertinimą, kilus
  ginčams dėl sutarčių vykdymo,
  atsiskaitymo teisinių santykių –
  atstovaujame klientus tiek šalių
  derybose, teik ginčų sprendimo
  institucijose.


Mokesčių teisė

  Mokesčių teisė

  Fiziniams ir juridiniams asmenims
  teikiame konsultacijas mokesčių
  teisės ir mokesčių optimizavimo
  klausimais; atstovaujame santykiuose
  su mokesčių administratoriumi,
  dalyvaujame mokestiniuose
  patikrinimuose, rengiame ieškinius ir
  kitus procesinius dokumentus
  ginčuose su mokesčių
  administratoriumi.


Intelektinės nuosavybės teisė

  Intelektinės nuosavybės teisė

  Konsultuojame klientus įvairiais
  intelektinės nuosavybės klausimais
  (autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga,
  licencinės sutartys, patentai, prekių ir
  paslaugų ženklai, firmų vardai ir t.t.).
  Rengiame sutartis ir kitus dokumentus,
  atstovaujame klientams derybose ir
  teismuose sprendžiant ginčus dėl
  intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų
  bei autoriams ir gretutinių teisių
  subjektams priklausančio atlyginimo
  išieškojimo.


Konkurencijos teisė

  Konkurencijos teisė

  Teikiame teisines paslaugas visais
  konkurencijos teisės aktualiais
  aspektais, susijusiais su nesąžininga
  konkurencija, piktnaudžiavimu
  dominuojančia padėtimi, draudžiamais
  susitarimais, koncentracijos kontrole,
  klaidinančia reklama, konkurento
  gaminio ar jo pakuotės imitavimu ir t.t.


PATIKIMA KOMANDA. GERIAUSI REZULTATAI.

GINTARAS DABKEVIČIUS

Advokatas nuo 2002 m.

gintaras@alegal.lt

+370 686 99556

SIMONAS BALTRUŠAITIS

Advokatas nuo 2012 m.

simonas@alegal.lt

+370 615 15951

AGNĖ LABUTYTĖ-
RAŠKEVIČĖ

Advokatė nuo 2018 m.

agne@alegal.lt

+370 612 59711

LAURA KARDELIENĖ

Advokatė

laura.kardeliene@gmail.com

+370 686 47432

INDRĖ BUTKIENĖ

Advokato padėjėja 

indre@alegal.lt

+370 616 74444

KUR MUS RASTI

SUSISIEKITE