Vadovo pareiga inicijuoti nemokumo procesą

Primename, kad pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatas nemokumo procesą privalo  inicijuoti juridinio asmens vadovas, jeigu juridinis asmuo yra nemokus (nemokumo būsena yra, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę). Juridinio asmens nemokumo būsena sukuria ne teisę, bet pareigą vadovui informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio [...]