Ar žinojote, kad jeigu santuoka nesudaroma, abu sužadėtiniai turi teisę reikalauti vienas iš kito grąžinti viską, ką kiekvienas yra gavęs iš kito kaip dovaną ryšium su būsima santuoka?

❗️Išimtis taikoma, kai dovanos vertė neviršija 300 eurų ir kai šalis, gavusi dovaną, mirė iki santuokos įregistravimo ir santuoka nebuvo sudaryta dėl šalies mirties. ‼️ Ieškinys dėl dovanos grąžinimo gali būti pareikštas per 1 metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo atsisakymo sudaryti santuoką dienos. Turite daugiau klausimų? Kviečiame registruotis konsultacijai: 📞 Telefonu +370 615 15951 [...]

By |2023-02-01T12:11:29+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Kada akcininkas privalo grąžinti jam išmokėtus dividendus?

Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Taigi akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš įmonės kaip jos kreditorius. ❗️Tačiau tais atvejais kai akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad dividendas yra paskirtas ir (arba) išmokėtas neteisėtai, įmonė gali išieškoti [...]

By |2023-02-01T12:10:24+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Ar reikia mokėti už prekės garantiją?

Parduodami prekes, pardavėjai neretai siūlo už papildomą mokestį įsigyti ir 1 ar 2 metų garantiją. Tačiau neapsigaukite ir gerai įsiminkite, kad dėl prekės trūkumų visais atvejais galite kreiptis per 2 metų laikotarpį. Būtent tokį garantijos terminą numato įstatymas, todėl tai Jums priklauso ir be jokio papildomo mokesčio pardavėjui‼️ Papildomai pardavėjas gali suteikti komercinę garantiją, kuri [...]

By |2023-02-01T12:09:42+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Patarimas kaip priimti palikimą be palikėjo skolų.

Bendra taisyklė, jog įpėdinis priėmęs palikimą, kartu priima ir palikėjo skolas, už kurias gali tekti atsakyti ir savo turtu. Siekiant išvengti tokios situacijos, įstatymas numato palikimo priėmimą pagal turto apyrašą. Tokiu atveju priėmus palikimą, įpėdinis už palikėjo skolas atsakys tik iš paveldėto turto. Vadinasi, jeigu paveldėto turto neužteks palikėjo skoloms padengti, įpėdiniui priėmusiam palikimą pagal [...]

By |2023-02-01T12:08:44+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Patarimas – ką daryti, kai skolininkas vengia grąžinti skolą.

Pigiausias ir greičiausias skolos išieškojimo būdas yra pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo. Pareiškus tokį pareiškimą, kreditoriui net nebūtina pridėti jokių įrodymų, kadangi teismas nenagrinėja reikalavimo pagrįstumo iš esmės. Teismo įsakymas priimamas per kelias dienas nuo pareiškimo pateikimo dienos. Nei kreditorius, nei skolininkas į teismo posėdį nekviečiami. Priimtas teismo įsakymas siunčiamas skolininkui su teismo raginimu per [...]

By |2023-02-01T12:07:57+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Ar sutuoktinio neištikimybė turi įtakos skyrybų procese dalinant turtą?

Ne! ❌ Tai yra mitas. Bendra taisyklė tokia, kad santuokoje įgytas turtas nepaisant to, dėl kurio iš sutuoktinių kaltės iširo santuoka, dalinamas per puse. Nuo lygių dalių principo galima nukrypti tik tais atvejais, kai santuokos metu įgytas turtas (ar jo dalis) yra asmeninė vieno iš sutuoktinių nuosavybė, pvz., gautas dovanų, paveldėtas arba turtui įsigyti buvo [...]

By |2023-02-01T12:06:32+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui (alimentų) padidinimas – ar įmanoma?

Taip! Nepriklausomai nuo to, ar išlaikymo dydis buvo vienašališkai nustatytas teismo ar šalių susitarimu, patvirtintu teismo sprendimu - toks teismo sprendimas gali būti pakeistas. Kai tėvai dėl didesnio išlaikymo vaikui skyrimo nesutaria gražiuoju, pagal vieno iš tėvų ieškinį, teismas gali padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu: 🔸iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis; 🔸atsirado papildomų vaiko priežiūros [...]

By |2023-02-01T12:05:29+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Kada bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu ?

Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, nustatęs, kad įmonės nemokumas kilo dėl sąmoningai blogo įmonės valdymo ir/ar įmonės vardu sudarytų sandorių, žinant, kad tokių sandorių sudarymas pažeidžia kreditorių interesus. Pavyzdžiui, iš buhalterinės apskaitos dokumentų nustatoma, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės vadovo veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Papildomi požymiai, į kuriuos teismas atsižvelgia [...]

By |2023-02-01T12:03:46+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Ką daryti, jeigu praleidote palikimo priėmimo terminą?

Palikimas turi būti priimtas per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties. Palikimą galima priimti dviem būdais - faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti kaip savą arba palikimo atsiradimo vietos notarui pateikus pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Jeigu įpėdinis praleido 3 mėnesių terminą – palikimas gali būti priimtas ir pasibaigus šiam terminui, jei su tuo sutinka visi kiti palikimą [...]

By |2023-02-01T12:01:17+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments

Ką daryti jei bendraturtis neprisideda prie bendro turto išlaikymo?

Įstatymai numato bendraturčiams pareigą bendrojo naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Taigi kiekvienas bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų skirtų bendram turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Įprastai tokie klausimai sprendžiami bendraturčių sutarimu. Tačiau ką daryti, jei susitarti nepavyksta? Kai vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą [...]

By |2023-02-01T11:57:58+00:00February 1st, 2023|Uncategorized|0 Comments