Įstatymai numato bendraturčiams pareigą bendrojo naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Taigi kiekvienas bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų skirtų bendram turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Įprastai tokie klausimai sprendžiami bendraturčių sutarimu. Tačiau ką daryti, jei susitarti nepavyksta?

Kai vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Šiuos nuostolius sudaro ne tik kitų bendraturčių padidėjusios išlaidos daikto išlaikymui dėl to, kad vienas iš bendraturčių neprisideda prie jo išlaikymo, bet ir kiti nuostoliai atsiradę dėl šios pareigos nevykdymo. Pavyzdžiui, pablogėjusios bendro daikto kokybės atkūrimo išlaidos, dėl nepakankamos daikto priežiūros kitiems asmenims padaryti nuostoliai ir pan.

Tokiu atveju bendraturtis patyręs nuostolius gali pareikšti ieškinį teisme ir reikalauti iš kito bendraturčio proporcingai jo daliai tenkančių išlaidų (nuostolių) atlyginimo. Išlaidas (nuostolius) teismas priteis jeigu bendraturtis įrodys, kad:

1️⃣ išlaidos yra/buvo būtinos. Bendram daiktui išlaikyti ir išsaugoti būtinos išlaidos suprantamos kaip išleidžiamos lėšos, kurių paskirtis yra išsaugoti turtą nuo žuvimo, palaikyti jo naudingas ir vertingas savybes, neleisti turtui labai pablogėti. Tai daikto išlaikymo išlaidos, kuriomis išlaikoma esama turto vertė, bet daiktas negerinamas ir jo vertė nedidinama.

2️⃣ Patirtos išlaidos turi būti protingos. Teismas vertina, kokio dydžio išlaidos, atsižvelgiant į konkretaus turto ypatybes ar savybes, yra reikalingos jam tinkamai išsaugoti ir išlaikyti.

Žinoma, tai yra bendros įstatymų ir teismų formuotos taisyklės. Kiekvienu individualiu atveju, reikia spręsti ir vertinti atskrai. Turintiems panašią situaciją – kviečiame susisiekti ir mes Jums padėsime!