Palikimas turi būti priimtas per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties. Palikimą galima priimti dviem būdais – faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti kaip savą arba palikimo atsiradimo vietos notarui pateikus pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

Jeigu įpėdinis praleido 3 mėnesių terminą – palikimas gali būti priimtas ir pasibaigus šiam terminui, jei su tuo sutinka visi kiti palikimą priėmę įpėdiniai. Tačiau jeigu kiti įpėdiniai nesutinka pasidalinti paveldėtu turtu – laiku palikimo nepriėmęs įpėdinis turi kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo.

Tokiu atveju reikia įrodyti, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, t.y., įpėdinis buvo atidus ir sąžiningas, tačiau jo galimybę dalyvauti paveldėjimo procese sutrukdė objektyvios kliūtys ir suvaržymai, nepriklausantys nuo asmens valios.

Jeigu įpėdinis palikimą priėmė faktiškai pradėdamas turtą valdyti, tačiau taip pat praleido 3 mėnesių terminą – tokiu atveju teismui teikiamas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jog palikimas priimtas faktiškai pradėjus jį valdyti. Pareiškėjas turi teismui įrodyti, jog palikimą priėmė aktyviais veiksmais pradėjęs valdyti paliktą turtą kaip savą. T.y., rūpinosi turtu, jį gerino, remontavo, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius, gyveno ir deklaravo savo gyvenamąją vietą paveldėtame būste ir kitos panašios aplinkybės.

Tai tik bendra informacija, kiekvienu atveju žiūrima į individualias aplinkybes. Todėl jeigu turite panašią situaciją ir problemą – kviečiame kreiptis į mus ir mes Jums padėsime!

Susisiekti su mūsų kontoros advokatais galite telefonu +370 615 15951!